GRADOVI I OPĆINE VLASNICI

Grad UMAG – UMAGO
Giuseppe Garibaldi 6
52470 Umag,

Tel: 052 702-900;
Fax: 052 741-967
Web: www.grad-umag.hr

Grad NOVIGRAD – CITTANOVA
Veliki trg 1,
52466 Novigrad

Tel: 052 757-055, 757-446, 757-068
Fax: 052 758-260
Web: www.novigrad.hr

Grad BUJE – BUIE
Grad Buje-Buie Istarska 2
52460 BUJE

Tel: 052 772-128, 052 772-122
Fax: 052 772-158
Web: www.buje.hr

Općina BRTONIGLA – VERTENEGLIO
Trg. Sv. Zenona 1
52474 Brtonigla

Tel./fax :052 / 774-174
Web: www.brtonigla-verteneglio.hr

Općina GROŽNJAN – GRISIGNANA
Umberta Gorjana 3
52429 GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 776-349
Fax: 052 721-131

Web: www.groznjan-grisignana.hr

Općina OPRTALJ – PORTOLE
Matka Laginje 21
52428 Oprtalj

Tel./ Fax: 052 644-077,
Tel./ Fax: 052 644-150
Web: www.oprtalj.hr

TEMELJNI KAPITAL-VLASNIČKA STRUKTURA

Temeljni kapital društva utvrđen je u visini trajnog kapitala koji iznosi 19.821.800,00 kn. Iznos temeljnog kapitala sporazumno je podijeljen na 6
temeljnih uloga koje preuzimaju članovi Društva u slijedećim iznosima:

Grad Umag-Umago:
11.847.200,00 kuna – 59,77%
Grad Novigrad-Cittanova:
4.265.600,00 kuna – 21,52%
Grad Buje-Buie:
2.448.000,00 kuna – 12,35%
Općina Brtonigla-Verteneglio:
759.400,00 kuna – 3,83%
Općina Grožnjan-Grisignana:
2 75.600,00 kuna – 1,39%
Općina Oprtalj-Portole:
226.000,00 kuna – 1,14%
Ukupno:
19.821.800,00 kuna – 100,00%