Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag – napredak radova, svibanj 2024.

Završeno je izvođenje građevinskih, strojarskih i elektro radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Umag. Puštene su u rad linije mehaničkog i biološkog pročišćavanja te se čeka da se uspostave stabilni uvjeti biološkog procesa. Linija mulja je spremna za prihvat viška mulja te su započeta ispitivanja u hali za solarno sušenje. Uskoro bi trebao krenuti pokusni rad.

Slika 1. UPOV Umag – napredak radova

Slika 2. Upravna zgrada – napredak radova

Slika 3. Pogonska zgrada linije mulja i bazen aerobne stabilizacije mulja – napredak radova

Slika 4. Hala za solarno sušenje mulja – napredak radova

Slika 5. Pogonska zgrada linije vode – napredak radova

Slika 6. Garaža i zgrada trafo stanice i dizel agregata – napredak radova

Slika 7. Zgrada biološko-kemijske obrada vode – napredak radova