Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag – napredak radova

Završeno je izvođenje građevinskih radova na zgradama uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag. Postavlja se staklenik na bazenu za biološko-kemijsku obradu vode te hali za solarno sušenje mulja. Trenutno se izvode strojarski i elektro radovi. Osim strojarskih radova izvode se i obrtnički radovi. Radi se na uređenju okoliša, postavljanju ograde te pripremi za asfaltiranje pristupne ceste. 

Slika 1. UPOV Umag– napredak radova

Slika 2. Upravna zgrada – napredak radova

Slika 3. Pogonska zgrada linije mulja i bazen aerobne stabilizacije mulja– napredak radova

Slika 4. Hala za solarno sušenje mulja– napredak radova

Slika 5. Pogonska zgrada linije vode– napredak radova

Slika 6. Garaža i zgrada trafo stanice i dizel agregata– napredak radova

Slika 7. Zgrada biološko-kemijske obrada vode  – napredak radova