Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novigrad

Krajem 2021. godine izdana je građevinska dozvola za nadogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu, a nedugo zatim započeli su i radovi. 

Slika 1. UPOV Novigrad – napredak radova

Ovim zahvatom postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nadogradit će se na tzv. biološki stupanj pročišćavanja, odnosno s prvog na treći stupanj. Time će se ostvariti najviši stupanj pročišćavanja voda prije puštanja u more, no tako pročišćena voda moći će se i ponovo koristiti. Ukupni kapacitet novog uređaja bit će 30.000 ES, što zapravo predstavlja ekvivalent broja stanovnika za koje je uređaj maksimalno kapacitiran. Aglomeracija Novigrad će uključivati odvodnju otpadnih voda s područja Novigrad, Brtonigla te Nova Vas te će se postojeći uređaji UPOV Brtonigla i UPOV Nova Vas ukloniti.

Dio postojećih objekata i opreme ostaje na lokaciji te će se koristiti i nakon dogradnje uređaja. Tehnološki proces će uključivati mehaničku obradu otpadnih voda, biološku obradu vode, separaciju pročišćene vode od viška mulja, obradu viška mulja te pročišćavanje otpadnog zraka.

Linija vode podijeljena je na mehaničku obradu i biološko-kemijsku obradu otpadne vode. Mehanička obrada vode uključuje grubu rešetku, crpnu stanicu, kompaktni mehanički uređaj za izdvajanje finog otpada, pijeska i masti. Biološko-kemijska obrada otpadne vode vrši se pomoću aktivnog mulja koji je pričvršćen u tankom sloju na fiksirane biomodule. Pri tome vrši se uklanjanje KPK, BPK, dušika i djelomično fosfora. Ostatak fosfora uklanja se kemijskom obradom pomoću koagulanta.

Slika 2. Biološko-kemijska obrada vode

Linija mulja sastojati će se od bazena viška mulja, ugušćivača mulja, bazena aerobne stabilizacije mulja te dehidracija mulja.

Slika 3. Bazen aerobne stabilizacije mulja

Otpadni zrak pročišćavati će se na biofiltru za pročišćavanje otpadnog zraka gdje se vrši biološko i kemijsko pročišćavanje zraka.

Trenutno se odvijaju građevinski radovi na bazenu za biološko-kemijsku obradu vode, bazenu aerobne stabilizacije mulja i na pogonskoj zgradi linije vode. Isto tako, izvodi se iskop za trafostanicu.