Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novigrad – napredak radova

Završeni su grubi građevinski radovi na bazenima biološko-kemijske obrade vode, pogonskoj zgradi linije vode, trafo stanici, upravnoj zgradi, bazenu aerobne stabilizacije mulja te bazenu viška mulja. Izvode se strojarsko tehnološki radovi odnosno montaža opreme (kombinirane jedinice pjeskolova i mastolova, fine rešetke, perač pijeska, puhala…). Osim strojarskih radova izvode se i fasaderski radovi te elektro radovi. 

Slika 1. UPOV Novigrad – napredak radova

Slika 2. Bazen aerobne stabilizacije mulja – napredak radova

Slika 3. Pogonska zgrada linije vode – napredak radova

Slika 4. Upravna zgrada – napredak radova

Slika 5. Trafo stanica – napredak radova