Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novigrad – napredak radova, svibanj 2024.

Završeno je izvođenje građevinskih, strojarskih i elektro radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad. Puštene su u rad linije mehaničkog i biološkog pročišćavanja te se čeka da se uspostave stabilni uvjeti biološkog procesa. Linija mulja je spremna za prihvat viška mulja. Uskoro bi trebao krenuti pokusni rad.

Slika 1. UPOV Novigrad – napredak radova

Slika 2. Upravna zgrada – napredak radova

Slika 3. Pogonska zgrada linije mulja – napredak radova

Slika 4. Pogonska zgrada linije vode – napredak radova

Slika 5. Zgrada biološko-kemijske obrade vode – napredak radova

Slika 6. Bazen aerobne stabilizacije mulja – napredak radova

Slika 7. Zgrada trafostanice – napredak radova