Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novigrad – napredak radova

Završeni su građevinski radovi na većini zgrada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad. Izvode se strojarsko tehnološki radovi odnosno montaža opreme te elektro radovi. Trenutno se radi na vanjskom uređenju okoliša, postavljanju ograde te pripremi za asfaltiranje internih prometnica.

Slika 1. UPOV Novigrad – napredak radova

Slika 2. Upravna zgrada – napredak radova

Slika 3. Pogonska zgrada linije mulja – napredak radova

Slika 4. Pogonska zgrada linije vode – napredak radova

Slika 5. Zgrada biološko-kemijske obrade vode – napredak radova

Slika 6. Bazen aerobne stabilizacije mulja – napredak radova

Slika 7. Zgrada trafostanice – napredak radova