Poslove društva vodi Uprava društva koja se sastoji od dva člana, predsjednika Uprave i člana Uprave. Uprava vodi poslove društva u skladu s društvenim ugovorom, odlukama članova društva i obveznim uputama skupštine, a na vlastitu odgovornost. Uprava društva odgovara za svakodnevno poslovanje društva,  za uredno vođenje poslovnih knjiga, izradu financijskih izvješća te ista bez odgađanja dostavlja Skupštini društva.

Predsjednik Uprave

Krešimir Vedo

E-mail: kresimir.vedo@6maj.hr

Član Uprave

Reuf Šerbečić

E-mail: reuf.serbecic@6maj.hr