Poslove društva vodi uprava društva koja se sastoji od predsjednika uprave. Uprava vodi poslove društva u skladu s društvenim ugovorom, odlukama članova društva i obveznim uputama skupštine, a na vlastitu odgovornost. Uprava društva odgovara za svakodnevno poslovanje društva,  za uredno vođenje poslovnih knjiga, izradu financijskih izvješća te ista bez odgađanja dostavlja skupštini društva.

Predsjednik Uprave

Krešimir Vedo

E-mail: kresimir.vedo@6maj.hr