6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Ulica Tribje 2
52470 UMAG

Transakcijski račun:

IBAN: HR0923800061140024124 otvoren kod Istarske kreditne banke Umag d.d.

OIB: 56838770652
MB: 4134095

Tel: 00385 (0)52 741-585, 741-350
Fax: 00385 (0)52 741-557

E-mail: info@6maj-odvodnja.hr 

Predsjednik uprave: Krešimir Vedo
Član uprave: Reuf Šerbečić

Registracija:

Trgovačko društvo 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, pod brojem: Tt-13/6720-8

Djelatnost društva:

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti sukladno Zakonu o vodama i to:

  • djelatnost javne odvodnje
  • izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
  • proizvodnja energije za vlastite potrebe
  • uzorkovanje i ispitivanje vlastitih otpadnih voda