Skupština društva

/Skupština društva
Skupština društva2018-06-28T22:54:58+00:00

Skupštinu Društva čine svi gradonačelnici i načelnici gradova i općina sa područja Bujštine. Ona odlučuje o financijskim izvješćima društva, izvješću uprave o stanju društva, srednjoročnim planovima razvoja, ulaganjima u druga društva i proširivanju djelatnosti društva, zaduživanju društva za kredite i druga sredstva, imenovanju i opozivu članova uprave, mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova društva, izmjeni društvenog ugovora i slično.

Članovi skupštine društva:

GRAD UMAG – UMAGO
Vili Bassanesse
Predsjednik skupštine društva

GRAD NOVIGRAD – CITTANOVA
Anteo Milos
Član skupštine društva

GRAD BUJE – BUIE
Fabrizio Vižintin
Član skupštine društva

OPĆINA BRTONIGLA – VERTENEGLIO
Paolo Klarić
Član skupštine društva

OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA
Claudio Stocovaz
Član skupštine društva

OPĆINA OPRTALJ – PORTOLE
Aleksandar Krt
Član skupštine društva