Rukovoditelj odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:

Aleksandar Mihalic, dipl.ing.građ.

E-mail:

aleksandar.mihalic@6maj-odvodnja.hr
Mob: 091 2306 055

Pomoćnik rukovoditelja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:

Robert Frontel, ing.građ.
E-mail:

robert.frontel@6maj.hr
Mob: 091 1255 348

Voditelj
razvoja mreže:

Danijel Bele, mag.ing.aedif.
E-mail:

danijel.bele@6maj-odvodnja.hr

Mob: 091 1255 303

Voditelj razvoja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:

Sindi Jurišević, mag.ing.aedif.
E-mail:

sindi.jurisevic@6maj-odvodnja.hr
Mob: 091 1255 118

Rukovoditelj odjela zajedničkih službi:

Tjaša Vagaja, dipl.prav.

E-mail:

tjasa.vagaja@6maj.hr

Tel. 052 741 585 int. 9104