Rukovoditelj odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:

Aleksandar Mihalic, dipl.ing.građ.
E-mail:
aleksandar.mihalic@6maj-odvodnja.hr
Mob: 091 2306 055

Voditelj
razvoja mreže:

Danijel Bele, mag.ing.aedif.
E-mail:
danijel.bele@6maj-odvodnja.hr
Mob: 091 1255 303

Voditelj razvoja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:

Sindi Jurišević, mag.ing.aedif.
E-mail:
sindi.jurisevic@6maj-odvodnja.hr
Mob: 091 1255 118

Rukovoditelj odjela zajedničkih službi:

Tjaša Vagaja, dipl.prav.
E-mail:
tjasa.vagaja@6maj.hr
Tel. 052 741 585 int. 9104