Gradnja kanalizacijskih sustava na području Bujštine uslijedila je početkom 60-ih godina prošloga stoljeća, što se podudara s početkom intenzivnijeg razvoja turističke privrede. Prema tadašnjim običajima, jednostavni, uglavnom zemljani radovi, izvodili su se dobrovoljnim radom građana te su se otpadna vode bez ikakvog pročišćavanja i pomoću većega broja ispusta odvodila neposredno u more ili izvan samih naselja. Današnji, moderni kanalizacijski sustavi temelje se na koncepcijama i rješenjima koji proizlaze iz studija idejnih rješenja odvodnje otpadnih voda pojedinih područja. Kanalizacijski sustavi, na području kojem upravlja društvo 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag,  različito su se razvijali ovisno o financijskim mogućnostima pojedinih gradova ili općina.

ULAGANJA TIJEKOM 2020

Proširenje kanalizacije na području Grada Umaga
– Izgradnja – Komunela – centralni sadržaji
– Izgradnja sekundarnih kolektora
– Izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Proširenje kanalizacije na području Grada Novigrada
Proširenje kanalizacije na području Grada Buja
Proširenje kanalizacije na području Općine Brtonigla
– Kanalizacija naselja Brtonigla
– Kanalizacija naselja Nova Vas
Proširenje kanalizacije na području Općine Oprtalj
– Kanalizacija naselja Oprtalj
– Kanalizacija naselja Livade
– UPOV Livade

Ukupno: 8.903.375,76 kn
Ukupno bespovratna sredstva: 2.602.771,16 kn
Ukupno vlastita sredstva: 6.300.604,60 kn

ULAGANJA TIJEKOM 2019

Proširenje kanalizacije na području Grada Umaga
– Izgradnja – Komunela – centralni sadržaji
– Izgradnja – poslovna zona Marketi
– Izgradnja sekundarnih kolektora
– Izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Proširenje kanalizacije na području Grada Novigrada
Proširenje kanalizacije na području Grada Buja
Proširenje kanalizacije na području Općine Brtonigla
– Kanalizacija naselja Brtonigla
– Kanalizacija naselja Nova Vas
Proširenje kanalizacije na području Općine Oprtalj
– Kanalizacija naselja Oprtalj
– Kanalizacija naselja Livade

Ukupno: 12.657.987,49 kn
Ukupno bespovratna sredstva: 7.354.993,32 kn
Ukupno vlastita sredstva: 5.302.994,17 kn