Gradnja kanalizacijskih sustava na području Bujštine uslijedila je početkom 60-ih godina prošloga stoljeća, što se podudara s početkom intenzivnijeg razvoja turističke privrede. Prema tadašnjim običajima, jednostavni, uglavnom zemljani radovi, izvodili su se dobrovoljnim radom građana te su se otpadna vode bez ikakvog pročišćavanja i pomoću većega broja ispusta odvodila neposredno u more ili izvan samih naselja. Današnji, moderni kanalizacijski sustavi temelje se na koncepcijama i rješenjima koji proizlaze iz studija idejnih rješenja odvodnje otpadnih voda pojedinih područja. Kanalizacijski sustavi, na području kojem upravlja društvo 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag,  različito su se razvijali ovisno o financijskim mogućnostima pojedinih gradova ili općina.

ULAGANJA TIJEKOM 2020

Proširenje kanalizacije na području Grada Umaga
– Izgradnja – Komunela – centralni sadržaji
– Izgradnja sekundarnih kolektora
– Izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Proširenje kanalizacije na području Grada Novigrada
Proširenje kanalizacije na području Grada Buja
Proširenje kanalizacije na području Općine Brtonigla
– Kanalizacija naselja Brtonigla
– Kanalizacija naselja Nova Vas
Proširenje kanalizacije na području Općine Oprtalj
– Kanalizacija naselja Oprtalj
– Kanalizacija naselja Livade
– UPOV Livade

Ukupno: 8.903.375,76 kn
Ukupno bespovratna sredstva: 2.602.771,16 kn
Ukupno vlastita sredstva: 6.300.604,60 kn

ULAGANJA TIJEKOM 2019

Proširenje kanalizacije na području Grada Umaga
– Izgradnja – Komunela – centralni sadržaji
– Izgradnja – poslovna zona Marketi
– Izgradnja sekundarnih kolektora
– Izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Proširenje kanalizacije na području Grada Novigrada
Proširenje kanalizacije na području Grada Buja
Proširenje kanalizacije na području Općine Brtonigla
– Kanalizacija naselja Brtonigla
– Kanalizacija naselja Nova Vas
Proširenje kanalizacije na području Općine Oprtalj
– Kanalizacija naselja Oprtalj
– Kanalizacija naselja Livade

Ukupno: 12.657.987,49 kn
Ukupno bespovratna sredstva: 7.354.993,32 kn
Ukupno vlastita sredstva: 5.302.994,17 kn

ULAGANJA TIJEKOM 2018

Proširenje kanalizacije na području Grada Umaga
– Izgradnja sekundarnih kolektora
– Izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Proširenje kanalizacije na području Grada Novigrada
Proširenje kanalizacije na području Grada Buja
Proširenje kanalizacije na području Općine Brtonigla
– Kanalizacija naselja Brtonigla
– Kanalizacija naselja Nova Vas
Proširenje kanalizacije na području Općine Grožnjan
– Kanalizacija naselja Grožnjan
– Kanalizacija naselja Završje

Postrojenja, oprema i zemljišta

Ukupno investirano: 5.241.573,51 kn
Vlastita sredstva 1.199.191,89 kn
Bespovratna sredstva: 4.042.381,62 kn

ULAGANJA TIJEKOM 2017

Proširenje kanalizacije na području Grada Umaga
Proširenje kanalizacije na području Grada Novigrad
Proširenje kanalizacije na području Grada Buja
Proširenje kanalizacije na području Općine Brtonigla
Proširenje kanalizacije na području Općine Oprtalj
Postrojenja, oprema i zemljišta

Ukupno investirano: 8.452.106,50 kn
Vlastita sredstva 4.651.979,51 kn
Bespovratna sredstva: 3.800.126,99 kn

ULAGANJA TIJEKOM 2016.

Proširenje kanalizacije na području Grada Umaga
Proširenje kanalizacije na području Grada Novigrad
Proširenje kanalizacije na području Grada Buja
Proširenje kanalizacije na području Općine Brtonigla
Proširenje kanalizacije na području Općine Oprtalj
Postrojenja, oprema i transportna sredstva

Ukupno investirano: 10.113.791,00 kn
Vlastita sredstva: 5.512.754,00 kn
Bespovratna sredstva: 4.601.038,00 kn

ULAGANJA  TIJEKOM 2015.

Kanalizacija Fratrici-Murine
Kanalizacija Umag
Kanalizacija Stancija Bružada
Kanalizacija Novigrad
Kanalizacija Grožnjan
Kanalizacija Buje
Kanalizacija Kruj
Kanalizacija Oprtalj
Kanalizacija Brtonigla
Ostalo
Projektiranje

Ukupno: 5.421.312,00 kn
Vlastita sredstva: 2.909.573,00 kn
Bespovratna sredstva: 2.511.741,00 kn

ULAGANJA TIJEKOM 2014

Kanalizacija naselja Savudrija
Kanalizacija naselja Špinel
Kanalizacija Umag
Kanalizacija Murine
Razni priključci – Umag
Podmorski ispust – Novigrad
Kanalizacija Dajla-Novi Benedikt
Kanalizacija naselja Stancijeta
Kanalizacija naselja Fermići
Razni priključci – Novigrad
Kanalizacija naselja Grožnjan
Kanalizacija Karigador-Fiorini-punta
Kanalizacija Brtonigla
Razni priključci – Brtonigla
Oprema, transportna sredstva i ostalo

Ukupno: 12.078.751,00 kn
Vlastita sredstva: 5.253.892,00 kn
Bespovratna sredstva: 6.824.859,00 kn