PROJEKT
„Proširenje sustava odvodnje na području aglomeracije Umag“

Dovršeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Jeci i Petrovija koji su financirani u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornosti 2021. – 2026.

Ukupno je izvedeno 753,36 m fekalnog kolektora, 716,62 m tlačnog kolektora i jedna crpna stanica kapaciteta 4,0 l/s u naselju Jeci. Isto tako, izvedeno je 25 kućnih priključaka.

CS Jeci

Slika 1. CS Jeci

U naselju Petrovija izvedeno je ukupno 489,98 m fekalnog kolektora, 260,82 m tlačnog cjevovoda te jedna crpna stanica kapaciteta 4,0 l/s. Izvedeno je 10 kućnih priključaka.

CS Petrovija

Slika 2. CS Petrovija

Projekt doprinosi proširenju manjih dijelova postojećeg sustava javne odvodnje Grada Umaga u cilju postizanja cjelovitog rješenja predmetne aglomeracije Umag. Također, projekt omogućava spajanje dodatnog stanovništva (105 ES) na javni sustav javne odvodnje Grada Umaga.