Projekt „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“

predstavljanje projekta

Dana 12.10.2021. na dvije lokacije je realizirano Javno predstavljanje projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“. 

Prvi dio Javnog predstavljanja realiziran je u Novigradu. Projekt je u nazočnosti gradonačelnika Novigrada Antea Milosa građanima Novigrada predstavio g. Reuf Šerbečić, član Uprave 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. koji je izrazio zadovoljstvo najavom početka radova na području Novigrada i Brtonigle kojima će se, među ostalim obaviti rekonstrukcija fekalne odvodnje u starogradskoj jezgri kao najzahtjevniji dio radova u Novigradu. Realizacijom cjelokupnog projekta ostvarit će se preduvjeti za zaštitu čistog mora kao najvrjednijeg resursa . Gradonačelnik Novigrada g. Anteo Milos je kao domaćin pozdravio prisutne te je napomenuo da je riječ o najvećem projektu na području Novigrada unazad zadnjih stotinu godina uz najvažniji dio projekta – a to je nadogradnja postojećeg pročistača voda na 3. stupanj čime se ostvaruje najviši stupanj pročišćavanja voda prije puštanja u more. Sve otpadne vode s područja grada Novigrada te općine Brtonigla biti će povezani na jedinstveni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Također, gradonačelnik Milos istaknuo je važnost rekonstrukcije u starogradskoj jezgri koja će trajati tri godine te je još jednom zahvalio svima koji su sudjelovali u pripremi ovog projekta koji je od iznimne važnosti za očuvanje mora i zdravu prirodu. Na kraju je gradonačelnik Anteo Milos zamolio za strpljenje sugrađana za vrijeme izvođenja radova, pogotovo u starogradskoj jezgri. 

Inače, u okviru istog EU projekta provodi se ugovor o radovima „Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad – Brtonigla“ čija vrijednost iznosi 54.900.068,88 kn bez PDV-a (68.625.086,10 kn s PDV-om). Uz navedeno, u okviru EU projekta ugovorena je nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad u vrijednosti od 63.789.329,19 kn bez PDV-a (79.736.661,49 kn sa PDV-om).

Drugi dio Javno predstavljanja realiziran je u Umagu te je tom prilikom gradonačelnik Umaga g. Vili Bassanese istaknuo da je riječ o najvećem europskom projektu koji se provodi na području grada Umaga koji je intenzivno pripreman 7 godina te je ušao u zadnju fazu – fazu realizacije. U konačnici će se podignuti razina pročišćavanja otpadnih voda novim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koji je na najvišoj europskoj razini. Gradonačelnik Bassanese izrazio je zadovoljstvo projektom kojim će još 25 naselja dobiti sustav odvodnje. Predstavnik investitora, g. Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.  je istaknuo da je ukupna vrijednost radova na području Umaga oko 200 milijuna kuna te da je 90% projekta financirano iz ostalih izvora (EU, Vlada RH, Hrvatske vode), dok 6. MAJ ODVODNJA financira preostalih 10% iznosa. Projektom će se izgraditi 50 km mreže uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja pročišćavanja i to najnovijom tehnologijom pročišćavanja koja u svom procesu koristi čak i biljke. Također, g. Vedo je naveo da su radovi na mreži već započeli, dok će radovi na pročistaču započeti kroz mjesec dana te je u planu da se tokom predstojeće zime završi 60 – 70 posto radova na mreži.

U okviru navedenog EU projekta na području Umaga provode se dva ugovora o radovima: Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija – Umag na Uređaj za pročišćavanje voda  “Umag” i ispust uređaja vrijednosti radova 84.280.195,67 kn bez PDV-a te ugovor o Novogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje Savudrija – Umag vrijednosti radova 109.748.454,13 kn. Također, u okviru EU projekta ugovorena je izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Umag u vrijednosti od 134.064.918,46 kn bez PDV-a.

Podijeli ovu novost