Projekt Kanalizacijski sustav naselja Livade – Završetak izvođenja radova

Dovršeni su svi radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Livade – kanalizacijska mreža s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Livade koji su financirani iz fonda za ruralni razvoj u okviru podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“.

Ukupno je izvedeno 2.855 metara novih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, rekonstruirano je oko 148 metara cjevovoda, izvedena je crpna stanica te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Livade kapaciteta 200+200 ES. Osim izvršenih radova, uspješno je obavljen pokusni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te je ishođena uporabna dozvola.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 6.932.492,90 kn bez PDV-a, odnosno 8.665.616,13 kn sa PDV-om.

Izgradnjom kanalizacijskog sustava omogućeno je priključenje oko 55 objekata na novi javni sustav odvodnje naselja Livade. Obzirom na navedeno, pozivaju se mještani naselja Livada, koji to nisu još učinili, da se odazovu pozivu o priključenju te da predaju zahtjev za priključenje na novi kanalizacijski sustav naselja Livade.

Podijeli ovu novost