Projekt „Kanalizacijski sustav naselja Livade – Kanalizacijska mreža s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda“

Projekt „Kanalizacijski sustav naselja Livade – Kanalizacijska mreža s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda“ prijavljen je u listopadu 2016. na natječaj Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, na podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom pozitivno je ocijenila projekt, a nakon provedene javne nabave, dodijeljena su sredstava u maksimalnom iznosu od 6.657.286,97 kn, od čega sredstva iz EU proračuna iznose 5.658.693,92 kn (85%), a sredstva iz proračuna RH iznose 998.593,05 (15%) ukupne dodijeljene potpore.

Predmet ovog projekta je izgradnja kanalizacijske mreže naselja Livade u Općini Oprtalj – Portole s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom mreže kanalizacijskih kolektora omogućit će se prikupljanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda naselja Livade i odvođenje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kapaciteta 2×200 ES. Ujedno, rekonstruirat će se 187,80 m mreže te izgradit će se jedna crpna stanica.

Ciljevi projekta su:

 • poboljšanje stanja vode i zdravstvene ispravnosti vode za piće;
 • zaštita okoliša;
 • povećanje stope priključenja na sustav javne odvodnje, tj. povećanje pristupa sustavu javne odvodnje;
 • obrada otpadnih voda na razini II. stupnja pročišćavanja;
 • poticanje društveno-gospodarskog rasta;
 • razvoj ruralnog prostora;
 • doprinos povećanju privlačnosti naselja kao životne sredine i potencijala razvoja za druge aktivnosti, posebno ruralnog turizma i poljoprivrede;
 • ulaganja u lokalnu infrastrukturu koja će utjecati na smanjenje onečišćenja okoliša i očuvanje ruralnog krajobraza i očuvanje privlačnosti naselja; te
 • utjecaj na demografsku obnovu, smanjenje depopulacije.

Rezultati projekta su:

 • izgradnja nove kanalizacijske mreže ukupne duljine 3.043,00 m od čega gravitacijski kolektori u duljini od 2.785,00 m, a tlačni cjevovodi u duljini od 258,00 m, izgradnja crpne stanice te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 2×200 ES;
 • ukidanje postojećih septičkih jama;
 • priključenost 189 stanovnika i gospodarstva na javni sustav odvodnje, izgradnjom 50-tak priključaka;
 • razvoj privlačnosti naselja, turizma i poljoprivrede.

Radovi su započeli 07.01.2019. godine. Radove izvodi zajednica izvršitelja Vodogradnja Rijeka d.o.o. i Almes-Eko d.o.o. Rijeka, dok stručni nadzor nad radovima vrši tvrtka Flum-ing d.o.o. Rijeka. O napretku i statusu projekta izvještavat ćemo na našim stranicama.

Podijeli ovu novost