Jedna od osnovnih djelatnosti društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. jest pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz sabirnih ili septičkih jama poslovnih i stambenih objekata koji nisu spojeni na sustav javne odvodnje. Otpadne vode se iz sabirnih ili septičkih jama odvoze na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, gdje se iz spremnika postepeno upuštaju u sustav za pročišćavanje. Za pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda na raspolaganju su dvije autocisterne: jedna sa spremnikom volumena od 5 m3 i druga od 7 m3.

Građani mogu prijaviti potrebu pražnjenja jame putem telefona na broj 052 741 350 (interno 9108), od ponedjeljka do petka od 7:00 do 10:00 te od 11:00 do 14:00 h, a nakon 14:00 h hitne intervencije pražnjenja jama prijavljuju se na dežurni broj telefona 091 2306 049.

Prije same intervencije građani plaćaju uslugu pražnjenja jame na blagajni društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag u ulici Tribje 2 ili šalju zahtjev na e-mail adresu info@6maj-odvodnja.hr. Na temelju zahtjeva bit će sastavljena ponuda s iznosom koji se mora uplatiti prije same intervencije. Dokaz o uplati građani mogu, također, poslati putem elektroničke pošte.

Za hitne intervencije građani mogu platiti uslugu pražnjenja jame i u ostalim financijskim institucijama (pošta, banka ili Fina) po ispostavljenom računu temeljem prijevoznice za obavljenu uslugu pražnjenja.

Cijene pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja  otpadnih voda iz sabirnih ili septičkih jama nalaze se na linku: OVDJE