POTPISAN JE ZADNJI UGOVOR O RADOVIMA U SKLOPU PROJEKTA „POBOLJŠANJE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJAMA UMAG – SAVUDRIJA – NOVIGRAD“

Dana 03.05.2021., u Gradskoj loži Grada Novigrada, u okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“ potpisan ugovor o radovima, točnije – „Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Novigrad – Brtonigla“.

Vrijednost predmetnog ugovora iznosi 54.900.068,88 kn bez poreza na dodanu vrijednost (68.625.086,10 kn s PDV-om).

Ugovor su, u nazočnosti gradonačelnika Novigrada Antea Milosa i načelnika općine Brtonigla Paola Klarića, potpisali Krešimir Vedo, predsjednik Uprave 6. maj odvodnja d.o.o. kao predstavnik investitora te Martin Gosenca, predsjednik Uprave CGP d.d. iz Novog Mesta kao predstavnik izvođača radova.

Potpisani ugovor predviđa izgradnju glavnih transportnih kolektora, proširenje sustava odvodnje u naseljima i rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje. Ugovoreni radovi se mogu načelno podijeliti u 3 cjeline:

  • Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri grada Novigrada u duljini 2.450 metara, a obzirom da je postojeći zastarjeli sustav odvodnje mješovitog tipa, predviđena je izgradnja i oborinske kanalizacije u duljini 1.285 m čime se dobiva potpuno razdjelni sustav odvodnje u starogradskoj jezgri. Predviđena je i rekonstrukcija vodovodne mreže u duljini 1.261 metara čime se u konačnici dobiva u potpunosti nova podzemna infrastruktura u starogradskoj jezgri grada Novigrada.
  • Izgradnja glavnog kolektora Brtonigla-Fiorini u duljini 3.627 metara, čime se sustav Brtonigla spaja na sustav odvodnje i pročišćavanja Novigrad. Nakon izgradnje kolektora predviđeno je uklanjanje postojećeg UPOV-a Brtonigla
  • Izgradnja glavnog kolektora Nova Vas – Fiorini u duljini 4.935 sa 2 (dvije) crpne stanice, čime se sustav Nova Vas spaja na sustav odvodnje i pročišćavanja Novigrad. Nakon izgradnje kolektora je također predviđeno uklanjanje postojećeg UPOV-a Nova Vas

Osim gore navedenih glavnih cjelina radova, predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Stancija Bružada i Vele Brajde (Ronko) u ukupnoj duljini 1.295 metara te rekonstrukcija 3 (tri) crpne stanice i 3 (tri) havarijska ispusta ukupne duljine 1.562 metara, koja se u podmorskom dijelu produžuju na 500 metara

Predviđeno trajanje radova iznosi nešto više od 3 (tri) godine, točnije 37 mjeseci.

Od ugovorene vrijednosti radova u iznosu od 54.900.068,88 kn bez PDV-a, iznos od 50.217.924,91 kn bez PDV-a odnosi se na dio pod EU projektom, dok preostali iznos financira Grad Novigrad radi izgradnje oborinske kanalizacije i vodovoda u starogradskoj jezgri u svrhu cjelovitog rješavanja rekonstrukcije podzemnih instalacija.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kn od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o.