OPRTALJ – Kanalizacijski sustav naselja Livade – kanalizacijska mreža s crpnom stanicom i  uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

U okviru natječaja za Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je za projekt „ Kanalizacijski sustav naselja Livade – kanalizacijska mreža s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda“  Odluku o prihvatljivosti projekta. Ujedno, utvrđen je najviši iznos potpore od oko 7,1 milijuna kuna koji će omogućiti da projekt bude 100% financiran bespovratnim sredstvima EU.

Projektom predviđena je izgradnja:

  • gravitacijskih kolektora ukupne duljine 2.785 m, od čega 188 m čini rekonstruirani kolektor,
  • tlačnog priključka i tlačnog cjevovoda ukupne duljine 258 m,
  • crpne stanice „Livade“,
  • te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Livade“ kapacitete 2×200 ES, MBR tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

Proveden je postupak javne nabave te je odabrana zajednica ponuditelja Vodogradnja d.o.o. Rijeka i Almes-Eko d.o.o. Rijeka. Ugovorena vrijednost radova iznosi oko 6,8 milijuna, a početak radova predviđen je za lipanj 2018. godine.

Kroz provedbu navedenog projekata značajno će se unaprijediti kvaliteta života te omogućiti ostanak stanovništva i razvoj gospodarstva na području naselja Livade.

Valja napomenuti kako nakon realizacije kanalizacijskih sustava u naseljima Kršete i Završje, ovo je treći projekt koji će se u kratkom vremenu realizirati na uslužnom području društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. u  unutrašnjosti Istre.

Podijeli ovu novost