Trgovačko društvo 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag sa sjedištem u Umagu opslužuje čitavo područje bivše Bujštine, tj. gradove UmagNovigrad i Buje te općine BrtoniglaGrožnjan i Oprtalj. Nastanak, stanje i razvoj kanalizacijskog sustava na tim područjima različito su razvijeni i izgrađeni, što je u najvećoj mjeri uvjetovano gospodarskim stanjem i razvojem, a posebno razvojem turizma i turističke privrede. Gradnja modernih kanalizacijskih sustava na našem uslužnom području uslijedila je početkom 60-ih godina prošlog stoljeća, što se podudara i s početkom intenzivnijeg razvoja turističke privrede.

GRAD UMAG – UMAGO

Postojeći kanalizacijski sustav Grada Umaga podijeljen je na aglomeraciju Savudrija i na aglomeraciju Umag.

Aglomeracija Savudrija podijeljena je na sjeverni i južni sliv. Sjeverni sliv obuhvaća naselja Savudrija i Crveni Vrh, a južni sliv naselja Bašanija, Zambratija, Katoro i Monterol. Kanalizacijski sustav aglomeracije Savudrija sastoji se od oko 35 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, 7 crpnih stanica (CS Savudrija, CS Ravna Dolina, CS Bašanija, CS Zambratija I, CS Zambratija II, CS Za-Za i CS Stella Maris) i 5 havarijskih ispusta. Cijeli sustav spojen je na mehanički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Savudrija“ (kapaciteta 30.000 ES) sa podmorskim ispustom duljine 1.042 m.

 

Aglomeracija Umag podijeljena je na sjeverni, istočni i južni sliv. Sjeverni sliv obuhvaća naselja Umag, Murine i Fratrici, istočni sliv naselja Finida, Petrovija i Jeci, a južni sliv naselja Seget, Đuba, Križine i Lovrečica. Kanalizacijski sustav aglomeracije Umag sastoji se od oko 60 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, 11 crpnih stanica (CS Punta, CS Broštolon, CS Stari grad, CS Jeci, CS Rožac, CS Pelegrin, CS Sv. Ivan, CS Špina, CS Finida, CS Lovrečica i CS Ungarija) i 8 havarijskih ispusta. Cijeli sustav spojen je na mehanički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Umag“ (kapaciteta 33.000 ES) sa podmorskim ispustom duljine oko 750 m. Na postojeći kanalizacijski sustav Grada Umaga priključeno je oko 79% stanovništva.

GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA

Postojeći kanalizacijski sustav Grada Novigrada podijeljen je na sjeverni i južni sliv. Sjeverni sliv obuhvaća naselja Dajla, Mareda, Fermići te naselja Karigador i Fiorini koji administrativno pripadaju općini Brtonigli. Južni sliv obuhvaća naselja Bužinija, Novigrad i Antenal. Postojeći kanalizacijski sustav grada Novigrada obuhvaća oko 41 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, 8 crpnih stanica (CS Karigador, CS Dajla 1, CS Dajla 2, CS Kastanija, CS Pineta, CS Šaini, CS Mandrač, CS Tere) i 6 havarijskih ispusta. Cijeli sustav spojen na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Novigrad“ kapaciteta 33.000 ES koji se nalazi sjeverno od Novigrada. Izgrađen je u okviru Jadran projekta sredstvima Svjetske banke te je pušten u pogon 2013. godine. Na području grada Novigrada danas je spojeno više od 90% stanovništva.

OPĆINA BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Općina Brtonigla ima vrlo dobro riješeno pitanje odvodnje otpadnih voda na svom području. Naselja Fiorini i Karigador spojeni su na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda grada Novigrada, dok naselja Brtonigla i Nova Vas imaju zasebne sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Aglomeraciju Brtonigla čini oko 5 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, jedna crpna stanica (CS Brtonigla) te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Brtonigla“ kapaciteta 1.000 ES tipa biodisk. Aglomeraciju Nova Vas čini oko 3.5 km gravitacijskih kolektora te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Nova Vas“ kapaciteta 420 ES  biotip.

GRAD BUJE-BUIE

Na području Grada Buja nalazi se aglomeracija Buje i aglomeracija Kršete. Značajni razvoj kanalizacijskog sustava aglomeracije Buje započeo je krajem 80-tih kada je izgrađen biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Buje“ na lokaciji Čupiga. UPOV „Buje“ (kapaciteta 4.000 ES) dovršen je i pušten u pogon 1996. godine. Postojeći kanalizacijski sustav grada Buja čini oko 21 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te dvije crpne stanice (CS Bifix i CS San Sebastijan). Aglomeracija Kršete obuhvaća kanalizacijsku mrežu istoimenog naselja koja je spojena na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Kršete“ kapaciteta 200 ES MBR tipa koji je pušten u pogon 2015. godine.

OPĆINA OPRTALJ-PORTOLE

Općina Oprtalj obuhvaća dvije aglomeracije: aglomeracija Oprtalj i aglomeracija Livade. Postojeći kanalizacijski sustav aglomeracije Oprtalj čini oko 3 km gravitacijskih cjevovoda te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Oprtalj“ kapaciteta 400 ES, MBR tipa. Aglomeracija Livade obuhvaća oko 3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, crpnu stanicu te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Livade“ kapaciteta 400 ES MBR tipa.

OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA

Postojeći kanalizacijski sustav Općine Grožnjan obuhvaća dvije aglomeracije; aglomeraciju Grožnjan i aglomeraciju Završje. Aglomeracija Grožnjan obuhvaća oko 2 km gravitacijskih cjevovoda koji su spojeni na biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Grožnjan“ kapaciteta 500 ES tipa biodisk sa ispustom u upojnu građevinu. UPOV „Grožnjan“ pušten je u pogon 2015. godine. Aglomeracija Završje obuhvaća oko 1.3 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, dvije crpne stanice  i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Završje“ kapaciteta 150 ES, MBR tipa.