Osposobljeni tim djelatnika sa specijalnim vozilom obavlja poslove odštopavanja, čišćenja i ispiranja sustava javne odvodnje. Specijalno vozilo za odštopavanje (canal yet) ima spremnik volumena 7,50 m3 za ispumpavanje sanitarnih otpadnih voda i spremnik volumena 2 m3 s čistom vodom kojom se ispiru cijevi sustava javne odvodnje.

Građani mogu prijaviti potrebu odštopavanja cjevovoda putem telefona na broj 052 741 350 (interno 9108), od ponedjeljka do petka od 7:00 do 10:00 te od 11:00 do 14:00 h, a nakon 14:00 h, hitne intervencije odštopavanja cjevovoda prijavljuju se na dežurni broj telefona 091 1255 320.

Prije same intervencije, građani plaćaju uslugu odštopavanja i čišćenja cjevovoda na blagajni društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag u ulici Tribje 2 ili šalju zahtjev na e-mail adresu info@6maj-odvodnja.hr. Na temelju zahtjeva bit će sastavljena ponuda s iznosom koji se mora uplatiti prije same intervencije. Dokaz o uplati može se, također, dostaviti putem elektroničke pošte.

Za hitne intervencije građani mogu platiti uslugu odštopavanja i čišćenja cjevovoda i u ostalim financijskim institucijama (pošta, banka ili Fina) po ispostavljenom računu temeljem prijevoznice za obavljenu uslugu odštopavanja i čišćenja cjevovoda.

Usluge snimanja/kontrole cjevovoda:

Osposobljeni tim djelatnika sa specijalnim vozilom, također, obavlja usluge snimanja cjevovoda kanalizacije daljinski upravljanom robot kamerom.
CCTV kontrola vrši se specijaliziranim digitalnim robot-kamerama radi:
– utvrđivanja stvarnog stanja cjevovoda,
– lociranja propuštanja cjevovoda,
– traženja uzroka začepljenja cijevi,
– nadzora.

Cijene navedenih usluga nalaze se na linku: OVDJE