DOLINCI

Završeno je izvođenje radova na sustavu fekalne odvodnje u naselju Dolinci te je ukupno izvedeno oko 1.800,00 m fekalnog kolektora te 71 kućni priključak. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje.

FRATRICI

Završeno je izvođenje radova na sustavu fekalne odvodnje u naselju Fratrici te je ukupno izvedeno oko 1.750,00 m fekalnog kolektora te 69 kućna priključka. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. 

SOŠIĆI

Završeno je izvođenje radova na sustavu fekalne odvodnje u naselju Sošići te je ukupno izvedeno 1.095,08 m fekalnog kolektora i 52 kućna priključka. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.