OBAVIJEST O TIJEKU RADOVA

MARIJA NA KRASU – UNGARIJA

Završeno je izvođenje radova na glavnom kolektoru u samom naselju Marija na Krasu te na području Ungarije uz državnu cestu DC75. U prvoj fazi radova, koji su se odvijali do 15.6.2021., izvedeno je 884,25 m glavnog kolektora te 4 kućna priključka.

NASELJE MARIJA NA KRASU

Završeno je izvođenje radova na sustavu fekalne odvodnje naselja Marija na Krasu koji se spaja na glavni kolektor Marija na Krasu – Ungarija koji je također u izgradnji. Ukupno je izvedeno 1.576,15 m fekalnog kolektora te 45 kućnih priključaka. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

VILANIJA – CITOVIJA I NASELJE VILANIJA

Izvedeni su radovi na glavnom kolektoru Vilanija – Citovija u duljini od 594,75 m i dijelu kanalizacijskog sustava naselja Vilanija u duljini od 276,51. Radovi su se odvijali do 15.6.2021. te će nastaviti nakon ljetne stanke. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvelo 18 priključaka na glavnom kolektoru Vilanija – Citovija te 3 priključka u naselju Vilanija. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

SOŠIĆI – CITOVIJA

Započelo je izvođenje radova na sustavu fekalne odvodnje u dijelu Sošići – Citovija te je ukupno izvedeno 148,82 m fekalnog kolektora. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi i zatrpavanje rova.

CRVENI VRH I VALFONTANE

Završeno je izvođenje radova na dijelu glavnog gravitacijskog kolektora K-1′ na dionici od RO 1′.1 do okna RO 1′.11 na području Crvenog Vrha. Također, završeni su radovi na izgradnji glavnog gravitacijskog kolektora na dionici Valfontane – Vila Cijani od revizijskog okna RO16 do postojećeg okna na desnoj strani kolnika nerazvrstane ceste. Ukupna duljina izvedenih glavnih kolektora iznosi 793,20 m, te tlačnih cjevovoda 30,13 m. Isto tako, izvedeno je i 7 kućnih priključaka. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

KANEGRA

Izvedeni su radovi izgradnje fekalnog kolektora u duljini od 282,54 m te tlačnog cjevovoda u duljini od 322,91 m. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi i zatrpavanje rova. Nastavak radova će biti nakon 05.10.2021. kada će se izgraditi crpna stanica Kanegra.

SPOJNI CJEVOVOD SLIVA SAVUDRIJA I SLIVA UMAG NA UPOV „UMAG“

Završeno je izvođenje radova na kopnenom dijelu podmorskog ispusta od UPOV-a Umag do CS Umag u duljini od 936,84 m, dio kolektora K-4 i K-3 u duljini od 1.904,38 m te tlačnog cjevovoda u duljini od 754,77 m. Radovi na kolektoru K-3 su se izvodili do 20.05.2021., a nastavit će se nakon ljetne stanke.