Obavijest o tijeku radova

VELE BRAJDE

Izvedeni su radovi na fekalnom kolektoru u naselju Vele Brajde u duljini od 526,0 m te 16 kućnih priključaka. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi i zatrpavanje rova. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

STANCIJA BRUŽADA

Završeno je izvođenje radova na sustavu fekalne odvodnje naselja Stancija Bružada – faza II. i faza III. Ukupno je izvedeno 769,15 m fekalnog kolektora te 42 kućna priključka. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

STAROGRADSKA JEZGRA GRADA NOVIGRADA

Izvode se radovi na fekalnom kolektoru starogradske jezgre Grada Novigrada. Ukupno je izvedeno oko 330 m fekalnog kolektora. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvodi priprema za kućne priključke. Paralelno se izvode radovi na vodovodnoj mreži i oborinskoj odvodnji.

Prilikom iskopa pronađena su mnoga arheološka nalazišta kao što je vrh zida za koji se smatra da je dio starih gradskih zidina, kameni kanal, odnosno pretpostavljeni dio srednjovjekovnog odvodnog sistema te novovjekovna keramika i kosti (ljudske i životinjske).

Započet će se sa radovima u samoj jezgri starog grada te u dijelu Prolaz Venecija od RO-124 do RO-119.