Obavijest o tijeku radova

MARIJA NA KRASU – UNGARIJA

Završeno je izvođenje radova na glavnom kolektoru u naselju Marija na Krasu te na području Ungarije uz državnu cestu DC75. Ukupno je izvedeno 1.602,38 m kolektora K-1. Trenutno se izvode radovi na glavnom kolektoru Marija na Krasu – Ungarija te je izvedeno 537,83 m fekalnog kolektora od ukupno 897,93 m. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi i zatrpavanje rova. Isto tako, radovi na glavnom kolektoru Marija na Krasu – Ungarija uključuju i izgradnju crpne stanice – CS Sarbarica.

CS SARBARICA

Crpna stanica Sarabrica smještena je uz Državnu cestu D75, odnosno uz ugibalište na tom dijelu ceste. Otpadne vode predmetnog područja, okolnih naselja te otpadne vode koje se dovode glavnim kolektorom Valica-Barboj-Soši, odvest će se gravitacijskim kolektorima K-1 i K-2 do crpne stanice. Iz crpne stanice će se otpadne vode putem tlačnog cjevovoda distribuirati do kanalizacijskog kolektora K-3 i dalje prema fekalnom kolektoru. Predviđena je klasična crpna stanica sa uronjenim crpnim agregatima, dva agregata u crpnom zdencu (1 radni +1 rezervni) i jedan u retencijskom bazenom. Cijela građevina crpne stanice biti će potpuno ukopana, postavljena ispod površine, sa predviđenim potrebnim otvorima za potrebe održavanja i servisiranja. Sastoji se od prostora: ulaznog okna, crpnog zdenca, zasunske komore i retencijskog bazena za sigurnosne potrebe. Nadzemni dio građevine će biti samo niša za smještaj elektroormara i uređaj za pročišćavanje zraka. Trenutno su izvedeni građevinski radovi na crpnoj stanici.

VILANIJA – CITOVIJA I NASELJE VILANIJA

Izvedeni su radovi na glavnom kolektoru Vilanija – Citovija u duljini od 1.269,16 m i dijelu kanalizacijskog sustava naselja Vilanija u duljini od 1.340,84 m. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvode i kućni priključci. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

SOŠIĆI – CITOVIJA 

Završeno je izvođenje dijela radova na sustavu fekalne odvodnje u dijelu Sošići – Citovija u dijelu državne ceste D300 i nerazvrstane ceste prema naselju Donji Picudo te je ukupno izvedeno 2.388,10 m fekalnog kolektora. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvode i kućni priključci. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

VALICA – BARBOJ – SOŠI

Izvode se radovi na glavnom kolektoru Valica – Barboj – Soši čija je ukupna duljina 2.695,16 m, a ukupno je izvedeno 616,06 m fekalnog kolektora. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Isto tako, radovi na glavnom kolektoru Valica – Barboj – Soši uključuju i izgradnju dviju crpnih stanica – CS Barboj i CS Valica.

CS BARBOJ

Crpna stanica Barboj smještena je uz lokalnu cestu 50005. Otpadne vode predmetnog područja i okolnih naselja odvest će se gravitacijskim kolektorom Barboj do crpne stanice. Iz crpne stanice će se otpadne vode putem tlačnog cjevovoda distribuirati do kanalizacijskog kolektora Soši. Predviđena je klasična crpna stanica sa uronjenim crpnim agregatima, dva agregata u crpnom zdencu (1 radni +1 rezervni). Cijela građevina crpne stanice biti će potpuno ukopana, postavljena ispod površine, sa predviđenim potrebnim otvorima za potrebe održavanja i servisiranja. Sastoji se od prostora: ulaznog okna, crpnog zdenca, zasunske komore i retencijskog bazena za sigurnosne potrebe. Nadzemni dio građevine će biti samo niša za smještaj elektroormara i uređaj za pročišćavanje zraka. Trenutno su izvedeni građevinski radovi na crpnoj stanici.

CS VALICA

Crpna stanica Valica smještena je uz lokalnu cestu 50005. Otpadne vode predmetnog područja i okolnih naselja odvest će se gravitacijskim kolektorom Valica do crpne stanice. Iz crpne stanice će se otpadne vode putem tlačnog cjevovoda distribuirati do kanalizacijskog kolektora Barboj. Predviđena je klasična crpna stanica sa uronjenim crpnim agregatima, dva agregata u crpnom zdencu (1 radni +1 rezervni). Cijela građevina crpne stanice biti će potpuno ukopana, postavljena ispod površine, sa predviđenim potrebnim otvorima za potrebe održavanja i servisiranja. Sastoji se od prostora: ulaznog okna, crpnog zdenca, zasunske komore i retencijskog bazena za sigurnosne potrebe. Nadzemni dio građevine će biti samo niša za smještaj elektroormara i uređaj za pročišćavanje zraka. Trenutno su izvedeni građevinski radovi na crpnoj stanici.

CS VALICA II

Crpna stanica Valica II izvodi se u sklopu projekta Kanalizacijski sustav naselja Valica. Otpadne vode predmetnog područja, naselja Valica, odvest će se gravitacijskim kolektorom K-1 i K-3 do crpne stanice. Iz crpne stanice će se otpadne vode putem tlačnog cjevovoda distribuirati do glavnog kolektora Valica-Barboj-Soši. Predviđena je kompaktna crpna stanica sa separatorom za odvajanje krutih čestica, koja se sastoji od: dovoda – ulazni razdjelnik i dva separatora krutih čestica, spremnika pročišćene otpadne vode sa otvorima za pregled, dvije crpke otpadnih voda u suhoj ugradnji, usisni cjevovodi crpki, dva tlačna odvoda s dva nepovratna kuglasta ventila koji se spajaju u jednu granu tlačnog voda te odzrake/dovoda zraka. Cijela građevina crpne stanice biti će potpuno ukopana, postavljena ispod površine, sa predviđenim potrebnim otvorima za potrebe održavanja i servisiranja. Sastoji se od prostora: ulaznog okna i okna za smještaj crpne stanice. Nadzemni dio građevine će biti samo niša za smještaj elektroormara i uređaj za pročišćavanje zraka.

DOLINCI

Izvode se radovi na sustavu fekalne odvodnje u naselju Dolinci te je ukupno izvedeno 1.087,49 m fekalnog kolektora. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvode i kućni priključci. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

FRATRICI

Izvode se radovi na sustavu fekalne odvodnje u naselju Fratrici te je trenutno izvedeno 941,76 m fekalnog kolektora od ukupno 1.706,27 m. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvode i kućni priključci. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

ĆUK

Izvode se radovi na sustavu fekalne odvodnje u naselju Ćuk te je trenutno izvedeno 239,83 m fekalnog kolektora od ukupno 349,23 m. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvode i kućni priključci. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.

CS PETROVIJA

Crpna stanica Petrovija je smještena uz državnu cestu D300. Pristup je osiguran sa navedene prometnice. Otpadne vode predmetnog područja odvest će se gravitacijskim kolektorom K-1 do crpne stanice. Iz crpne stanice će se otpadne vode putem tlačnog cjevovoda distribuirati do postojećeg kanalizacijskog kolektora. Predviđena je kompaktna crpna stanica sa separatorom za odvajanje krutih čestica, koja se sastoji od: dovoda – ulazni razdjelnik i dva separatora krutih čestica, spremnika pročišćene otpadne vode sa otvorima za pregled, dvije crpke otpadnih voda u suhoj ugradnji, usisni cjevovodi crpki, dva tlačna odvoda s dva nepovratna kuglasta ventila koji se spajaju u jednu granu tlačnog voda, odzrake/dovoda zraka. Cijela građevina crpne stanice bit će potpuno ukopana, postavljena ispod površine, sa predviđenim potrebnim otvorima za potrebe održavanja i servisiranja. Sastoji se od prostora: ulaznog okna i okna za smještaj crpne stanice. Nadzemni dio građevine će biti samo niša za smještaj elektroormara i uređaj za pročišćavanje zraka.

VALFONTANE

Završeno je izvođenje radova na dijelu fekalnog kolektora K-19, K-19.1, K-19.2, K-19.3 te K-19.4 u naselju Valfontane. Ukupna duljina izvedenih kolektora iznosi 1.197,97 m. Isto tako, izvode se i kućni priključci. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.