Obavijest o radovima VILA CIJANI, VALFONTANE, ALBERI, VILANIJA i ĆUK

VILA CIJANI, VALFONTANE, ALBERI

Završeni su radovi na izgradnji glavnog gravitacijskog kolektora na dionici Valfontane – Vila Cijani te u naselju Alberi. Ukupna duljina izvedenih fekalnih kolektora iznosi oko 1.478,07 m. Izvedeno je i 32 kućna priključka. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav. 

Osim na kanalizacijskom sustavu naselja radovi su se izvodili i na crpnoj stanici Valfontane, koji će se nastaviti nakon ljetne stanke. Otpadne vode naselja odvoditi će se gravitacijskim kolektorom do crpne stanice. Iz crpne stanice otpadne vode će se, putem tlačnog cjevovoda, distribuirati do projektiranog kanalizacijskog kolektora.

VILANIJA

Izvedeni su radovi u dijelu kanalizacijskog sustava naselja Vilanija u duljini od 1.829,57 m od ukupno 2.239,80 m. Radovi će se nastaviti nakon ljetne stanke. Uz izgradnju kolektora ujedno se izvelo i 68 kućnih priključaka. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav. 

ĆUK

Završeno je izvođenje radova na sustavu fekalne odvodnje u naselju Ćuk te je trenutno izvedeno 302,11 m fekalnog kolektora te 19 kućnih priključaka. Radovi uključuju zemljane radove, iskop rova, polaganje cijevi, zatrpavanje rova i asfaltiranje. Nakon obavljenog tehničkog pregleda i službene primopredaje, mještani će biti pravovremeno obaviješteni o mogućnosti priključenja na kanalizacijski sustav.