Obavijest o početku radova u naselju Galići

Obavijest o početku radova u naselju Galići

Slika 1. Kanalizacijska mreža naselja Galići

Obavještavamo Vas da su započeti radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Galići u okviru EU projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad istarski”. 

Radovi uključuju izgradnju fekalnog kolektora u duljini od oko 1.432,29 m, tlačnog cjevovoda u duljini od oko 307,99 m te crpne stanice Galići kapaciteta 8 l/s. Budući sustav odvodnje otpadnih voda naselja Galići priključiti će se na fekalni kolektor Marija na Krasu-Ungarija.

Radovi će se izvoditi do 06/2023. Mole se građani za strpljenje, te pojačani oprez pri kretanju motornim vozilima tim trasama cesta.