OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI SPOJNIH CJEVOVODA SLIVA SAVUDRIJA I SLIVA UMAG NA UPOV “UMAG”

Obavještavamo javnost da su započeti radovi na izgradnji spojnih cjevovoda sliva Savudrija i sliva Umag na UPOV “Umag” u okviru EU projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad istarski”. Radovi su započeti na sljedećim dionicama:

    dionica kolektora K-3, u trupu županijske ceste ŽC 5124 (Katoro – Zambratija). Za potrebe radova zauzeti će se jedan prometni trak te će se regulacija prometa provoditi u dionicama putem semafora.
    dionica tlačnog cjevovoda CS Umag i ispusta budućeg UPOV-a Umag, počevši od lokacije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Ulica Vrh)
    dionica kolektora K-4 prema prikazu na donjoj slici

Izvođač radova je tvrtka GODINA d.o.o. Radovi će se izvoditi sukladno elaboratima privremene regulacije prometa br. 05-2021/1 i 25/2020 izrađenim od Pro Via d.o.o. Kastav.
Mole se građani za strpljenje, te pojačani oprez pri kretanju motornim vozilima tim trasama cesta.

Slika 1 Kolektor K-3 u trupu županijske ceste ŽC 5124 (Katoro – Zambratija).

Slika 2 Dionica tlačnog cjevovoda CS Umag i ispusta budućeg UPOV-a Umag te dionice kolektora K-4.