OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA MARIJA NA KRASU

Obavještavamo javnost da su započeti radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Marija na Krasu u okviru EU projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad istarski”. Planirana je izgradnja fekalnih kolektora u duljini od 1.669 m’ koji će se priključiti na budući glavni kolektor Marija na Krasu-Ungarija. Radovi na izgradnji kanalizacijskih kolektora izvodit će se većim dijelom u trupu cesta unutar samog naselja, a manjim dijelom po Državnoj cesti DC 75.
Izvođač radova je zajednica ponuditelja: tvrtka CGP, d.d. i Grafist d.o.o.. Radovi se planiraju dovršiti krajem lipnja 2021. godine.
Radovi će se izvoditi sukladno elaboratu privremene regulacije prometa br. 8/1598/20-20 izrađen od Učka konzalting d.o.o. sukladno prikazu na donjoj slici. Mole se građani za strpljenje, te pojačani oprez pri kretanju motornim vozilima tim trasama cesta.