Obavještavamo Vas da su radovi na izgradnji Kanalizacijskog sustava naselje Livade – kanalizacijska mreža s crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u završnoj fazi, te da su stvoreni uvjeti za priključenje.

Postupak priključenja započinje predajom Zahtjeva za priključenje na sustav javne odvodnje koji se može preuzeti na sljedećem linku:  https://www.6maj-odvodnja.hr/wp-content/uploads/2018/06/Zahtjev-za-priklju%C4%8Denje-na-sustav-javne-odvodnje.pdf

Poziv o priključenju na javni sustav odvodnje – LIVADE