Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje naselja Karpijan