Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje naselja Barboj