Misija društva:

Misija td 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. jest osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih zaposlenika kao i svih korisnika naših usluga.

Vizija društva:

Vizija društva je kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području aglomeracija, stalnim unapređivanjem održavanja oborinske i fekalne odvodnje građevina, ulica i cesta a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu naših djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.