U tijeku su radovi izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Livade koji obuhvaćaju izgradnju kanalizacijske mreže duljine od oko 2.944,00 m’, rekonstrukciju oko 157,00 m’ cjevovoda, izgradnju crpne stanice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Livade. Izgradnjom navedenog sustava omogućuje se priključenje oko 55 objekata na sustav javne odvodnje.

Izvođač radova je zajednica izvršitelja: Vodogradnja d.o.o. Rijeka i Almes-Eko d.o.o. Rijeka, dok stručni nadzor nad radovima vrši tvrtka Flum-ing d.o.o. Rijeka. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 7.100.000,00 kn.

Radovi napreduju u skladu s dinamičkim planom. Do kraja mjeseca kolovoza dovršit će se s građevinskim radovima nakon čega slijedi ugradnja opreme na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te na crpnoj stanici.

Ističe se kako u suradnji s Općinom Oprtalj i Županijskom upravom za ceste, dionica
županijske ceste 5007 (Livade – Oprtalj) i dionica lokalne ceste 50051 (Livade – Gradinje) asfaltirane su u punom profilu.

Obavještavaju se građani da, nakon što se stvore uvjeti za priključenje objekata na kanalizacijsku mrežu naselja Livade, bit će objavljen javni poziv koji će sadržavati sve potrebne informacije o načinu i uvjetima priključenja na novoizgrađeni sustav javne odvodnje. Do tada mole se građani da samoinicijativno ne priključuju objekte na novoizgrađeni sustav javne odvodnje.