Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Babići – I. faza

Sa ciljem poboljšanja stanja voda i proširenja javnog sustava odvodnje Grada Umaga, u tijeku je izgradnja I. faze kanalizacijskog sustava naselja Babići. Ista obuhvaća izgradnju spojnog kolektora u duljini od oko 600 m (dionica D75-ŽC5006), dok će se u II. fazi izgraditi dodatnih 1.865 m gravitacijskih kolektora.

Izvođenje radova povjereno je tvrtki OPUS DIGNUM d.o.o. Zagreb,  a stručni nadzor radova provodi tvrtka UMAG INŽENJERING d.o.o. Umag, koja je odgovorna za provjeru cjelovitosti i kvalitete izvršenih radova.

Završetak radova I. faze planiran je za lipanj 2018. godine,  a nastavak radova koji će se izvesti u  samome naselju započet će nakon turističke sezone.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 2,5 milijuna kuna (bez PDV-a), dok vrijednost radova I. faze prema potpisanom ugovoru iznosi 625.000,00 kuna (bez PDV-a), od čega 500.000,00 kuna bit će sufinancirano iz redovnog programa Hrvatskih voda d.o.o..

Realizacijom projekta, izgradnje kanalizacijske mreže naselja Babići, ukinut će se postojeće septičke jame te će se  priključiti tridesetak objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja Grada Umaga. Time stvorit će se bitni preduvjeti za daljnji razvoj naselja te osigurati učinkovitu zaštitu podzemnih voda i okoliša na širem području naselja Babići.

Podijeli ovu novost