EU PROJEKT – Izrada dokumentacija o nabavi za radove, usluge i nabavu opreme

Nakon što je u okviru EU projekta aglomeracija Umag-Savudrija-Novigrad izrađena cjelokupna  studijsko-projektna dokumentacija, intenzivno se radi na pripremi slijedećih dokumentacija o nabavi:

– za radove novogradnje i  rekonstrukcije postojećeg sustava odvodnje (prema RED FIDIC-u):

  • Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Umag-Savudrija
  • Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Novigrad-Brtonigla
  • Izgradnja spojnog cjevovoda sliva Savudrija i sliva Umag na UPOV „Umag jug“ i ispust uređaja

– za radove izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV „Umag jug“ (III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 59.000 ES) i nadogradnje UPOV „Novigrad“ (s I. na III. stupanj pročišćavanja, kapaciteta 30.000 ES) (prema YELLOW FIDIC-u),

– za  usluge stručnog nadzora te arheološkog nadzora i radove,

– za usluge upravljanja projektom (FIDIC bijela knjiga),

– za usluge informiranja javnosti i vidljivosti projekta, te

– za nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje.

Ukupna procijenjena vrijednost navedenih nabava iznosi 398.985.262,00 kuna bez (PDV-a), a sama javna objava natječaja planirana je u III. kvartalu 2018. godine, ovisno o konačnim suglasnostima nadležnih kontrolnih tijela za pripremu i provedbu EU projekta.

Podijeli ovu novost