BUJE – Rekonstrukcija Ulice 1. svibnja i spoj fekalne kanalizacije na sjeverni kolektor

S ciljem boljeg tehničkog rješenja fekalne odvodnje starogradske jezgre Grada Buja, krajem listopada izgrađen je spoj Ulice 1. svibnja  na sjeverni kolektor grada koji se nalazi na travnatoj površini ispod staroga grada u smjeru kružnoga toka. Ukupna duljina navedenog spojnog kolektora iznosi 528 m te je izveden u cijelosti.

Ujedno, izvršeni su radovi rekonstrukcije same Ulice 1. svibnja koji su obuhvaćali:

  • rekonstrukciju kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od 289 m zajedno sa kućnim priključcima,
  • rekonstrukciju oborinske kanalizacije izgradnjom kolektora ukupne duljine 186 m, te slivnih i linijski rešetki,
  • kompletno novu vodovodnu mrežu ukupne duljine 315 m,
  • rekonstrukciju prometnih površina i nogostupa,
  • te završno popločenje.

Postojeći sustav odvodnje u Ulici 1. svibnja  bio je mješoviti, dok su rekonstrukcijom stvoreni uvjeti za razdvojeni sustav odvodnje, tj. odvojena je fekalna kanalizacija od oborinske. Izgradnjom spojnog kolektora, rekonstruirana fekalna kanalizacija ulice, bit će direktno spojena na glavni sjeverni kolektor koji nastavlja prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Time se rasterećuje postojeća mreža nizvodno od ulice i omogućuje se priključenje objekata koji nisu bili priključeni na javni sustav odvodnje.

Ukupna ugovorena vrijednost investicije iznosi 3.282.135,06 kn (bez PDV-a), od čega 560.000,00 kn čine bespovratna sredstva Hrvatskih voda. Partneri u projektu jesu Grad Buje, 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. i  Istarski vodovod d.o.o. Izvođač radova jest EKSPERT GRADNJA d.o.o. iz Buzeta, dok nadzor nad gradnjom vrši UMAG INŽENJERING d.o.o. iz Umaga.

Podijeli ovu novost